Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Yaki - Tempura

GÀ CHIÊN SỐT CAY

79,000đ
Lượt xem: 221

GÀ NƯỚNG SỐT TERI

75,000đ
Lượt xem: 211

SÒ ĐIỆP NHẬT CHIÊN XÙ

149,000đ
Lượt xem: 202

CÁ HỒI CHIÊN XÙ

89,000đ
Lượt xem: 206

CỐT LẾCH CHIÊN XÙ

79,000đ
Lượt xem: 182

BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM SỐT TERI

69,000đ
Lượt xem: 234

BÁNH BẠCH TUỘC

69,000đ
Lượt xem: 276