Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sushi Set

SET SUSHI DINH DƯỠNG

329,000đ
Lượt xem: 231

SET SUSHI MOMIJI

399,000đ
Lượt xem: 184

SET NIGIRI CÁ HỒI

135,000đ
Lượt xem: 199

SET MAKI

129,000đ
Lượt xem: 260

SET NIGIRI KAWAII

149,000đ
Lượt xem: 223

SET SUSHI GENKI

129,000đ
Lượt xem: 205

SET SUSHI CÁ NGỪ

209,000đ
Lượt xem: 204

SET CÁ HỒI LỚN

279,000đ
Lượt xem: 220

SET CÁ HỒI NHỎ

209,000đ
Lượt xem: 192