Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản Phẩm

LẨU KIM CHI ĐẦU CÁ HỒI

199,000đ
Lượt xem: 397

LẨU BÒ MĨ MISO

299,000đ
Lượt xem: 375

LẨU KIM CHI HẢI SẢN

299,000đ
Lượt xem: 310

MÌ UDON TÔM CHIÊN

109,000đ
Lượt xem: 402

MÌ UDON BÒ

109,000đ
Lượt xem: 430

SOBA XÀO BÒ MĨ/HẢI SẢN

129,000đ
Lượt xem: 296

UDON XÀO BÒ MĨ/HẢI SẢN

119,000đ
Lượt xem: 381

MÌ CAY HÀN QUỐC

99,000đ
Lượt xem: 323

SOUP BÒ KIM CHI

59,000đ
Lượt xem: 304

SOUP CÁ HỒI KIM CHI

59,000đ
Lượt xem: 337

SOUP THỊT HEO KIM CHI

45,000đ
Lượt xem: 332

SOUP MISO

29,000đ
Lượt xem: 402

CƠM CỐT LẾCH VÀ TRỨNG

99,000đ
Lượt xem: 383

CƠM CÁ HỒI RANG SỐT TERI

99,000đ
Lượt xem: 262

CƠM LƯƠN NHẬT

259,000đ
Lượt xem: 311