Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Nigiri

SUSHI SÒ ĐỎ

65,000đ
Lượt xem: 271

SUSHI LƯƠN NHẬT

69,000đ
Lượt xem: 222

SUSHI SÒ ĐIỆP KHÈ SỐT

59,000đ
Lượt xem: 215

SUSHI TÔM NGỌT

69,000đ
Lượt xem: 285

SUSHI CÁ TRÍCH

59,000đ
Lượt xem: 275

SUSHI HÀU CHIÊN

42,000đ
Lượt xem: 205

SUSHI TÔM CHIÊN

42,000đ
Lượt xem: 217

SUSHI BẠCH TUỘC

39,000đ
Lượt xem: 200

SUSHI TÔM

39,000đ
Lượt xem: 343

SUSHI CÁ SAPA NGÂM GIẤM

29,000đ
Lượt xem: 258

SUSHI THANH CUA

25,000đ
Lượt xem: 261

SUSHI BƠ

25,000đ
Lượt xem: 239

SUSHI TRỨNG

19,000đ
Lượt xem: 205

CÁ HỒI SỐT TIÊU

45,000đ
Lượt xem: 310

SUSHI CÁ HỒI TƯƠI

39,000đ
Lượt xem: 252

SUSHI CÁ NGỪ

38,000đ
Lượt xem: 273