Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Khai Vị & Salad

KIM CHI

10,000đ
Lượt xem: 255

TRỨNG CUỘN

59,000đ
Lượt xem: 318

TRỨNG HẤP

39,000đ
Lượt xem: 245

SALAD CÁ HỒI

99,000đ
Lượt xem: 218

SALAD CÁ NGỪ MAZONE

89,000đ
Lượt xem: 268

SALAD HẢI SẢN

129,000đ
Lượt xem: 226

SALAD DA CÁ HỒI CHIÊN GIÒN

79,000đ
Lượt xem: 280

SALAD RONG BIỂN

85,000đ
Lượt xem: 301

SALAD TÔM CHIÊN

119,000đ
Lượt xem: 257

SALAD CÁ TRÍCH

99,000đ
Lượt xem: 228

SALAD CÁ HỒI VÀ BƠ

550,000đ 109,000đ
Lượt xem: 291

SALAD TÔM BƠ

119,000đ
Lượt xem: 210

SALAD BÒ MĨ XÀO SỐT TERI

129,000đ
Lượt xem: 237

SALAD BƠ

79,000đ
Lượt xem: 248

ĐẬU NÀNH NHẬT

39,000đ
Lượt xem: 235

SALAD THANH CUA VÀ BƠ

89,000đ
Lượt xem: 211